veebruar 2020

Teadaanne

Kutsume oma ühingu liikmeid tähistama Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kolmapäeval, 19. veebruaril 2020 kell 12:00 Eesti Rahva Muuseumisse (A-sissepääs). Osavõtust palume teada anda hiljemalt 14. veebruaril 2020 telefonil 550 0621.

ERM-i saab kohale sõita bussiga nr 7, mis väljub kesklinnast Tasku keskuse kõrvalt (Soola bussipeatus) ja Turuhoone juurest (Vabaduse bussipeatus), sõita peatuseni ERM.

Buss nr 7 ajad:

Väljumine Soola peatusest: 11:06 ja 11:36

Saabumine peatusesse ERM: 11:14 ja 11:44

Tartu Memento juhatus

Teadaanne Read More »

Tartu Rahu 100.a.

2. veebruaril 2020. aastal möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartu rahu majas

Tervitame ja õnnitleme kõiki Tartu rahu 100. aastapäeva tähistajaid ja tunnustajaid nii Tartus, Tallinnas, kogu Eestis ja kogu maailmas! Tartu rahu on Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Tartu rahust ei tohi loobuda. Meenutaksin 1920. aasta 2. veebruaril rahulepingu allakirjutamise järel Jaan Poska öeldud sõnu: „Tänane päev on Eestile kõige tähtsam ta ajaloos 700 aasta keskel – esimest korda määrab Eesti ise oma saatuse.“
431 päeva kestnud Eestile võidukas Vabadussõda oli lõppenud. Vaherahu hakkas kehtima 3. jaanuaril 1920. aastal kell 10.30. Eesti Vabariigis tähistame seda langenute päevana. Rahulepingu kõik 20 artiklit on olulised. Meenutaksin veelkord teisest artiklist seda järgmist osa: „Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu“.
Eesti Vabariik ei tohi loobuda Tartu rahu kehtivusest ja selgitamisest, et praegune Eesti Vabariik on õigusliku järjepidevuse alusel taastatud riik. Sellisena on Eesti Vabariiki tunnistanud ÜRO, paljud maailma riigid, 1992.aastal põhiseaduse rahvahääletusel Eesti Vabariigi kodanikud, NATO ning Euroopa Liit. Eesti Vabariigi esindajad peavad taotlema, et Vene Föderatsioon tunnistaks Eesti vägivaldset okupeerimist ja annekteerimist NSV Liidu poolt 1940. aastal ning sellele järgnenud kohutavat Eesti Vabariigi kodanike represseerimist ja kompenseeriks nendele tekitatud kahjud.
Seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade! Tartu rahu on maailmarahu lahutamatu osa!

Lugupidamisega
Enn Tarto
Tartu Memento esimees
Tartus

1.veebruaril 2020.a.

Tartu Rahu 100.a. Read More »

Tähtvere pargi üritus

101. aastat Tartu vabastamisest 14. jaanuaril 1919. aastal
14. jaanuaril 2020, algusega kell 14.00 toimus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures Tartu vabastamise mälestusüritus. Üritust viis läbi MTÜ Tartu Memento.
Tartu Memento esimehe Enn Tarto sõnavõtt:
„Austatud üritusest osavõtjad härrad ohvitserid, lugupeetud ametnikud, kaitseliitlased, korporandid, üliõpilaste esindajad, mementolased, kaasvõitlejad ning kaaskannatajad, lugupeetud daamid ja härrad. Vastavalt traditsioonile alustame Tartu Memento üritusi leinaseisakuga:
Me mälestame ja leiname kõiki Vabadussõjas langenuid, Tähtvere väljadel Eesti vägede võidukas lahingus langenuid, Krediitkassa keldris hukatuid, kus bolševikud tapsid 19 süüta isikut, meie keskelt lahkuvaid mementolasi ja nende sugulasi, lahkuvaid kaasvõitlejaid ja kaaskannatajaid. Meie keskelt on lahkunud aastataguse ürituse korraldaja siin Tähtvere pargis Endel Uudevald. Kaastunne tema perele ja kõikidele leinajatele.“
Monumendist vasakule poole kogunesid üliõpilasorganisatsioonide esindajad. Kohal olid EÜS Põhjala, korp! Vironia, korp! Filiae Patriae ja korp! Indla lipuvalve.
Paremal olid Enn Tarto, Tartu Memento juhatuse liikmed Jaan Haring, Tiina Margus, Ruth Lajal, Maret Väljak ning Liidia Post ja teised üritusest osavõtjad lippude ja pärgadega.
Erakordselt südamliku mälestuspalvuse viis läbi Tartu EELK Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. Mälestuspalvust jätkas preester Vadim koos saatjaga.
Vastavalt traditsioonile anti esimesena sõna Tartu linna esindusele. Lühisõnavõtuga esines ja pärja asetas Tartu abilinnapea Reno Laidre. Seejärel paluti Tartu Kaitseliitu esinema, lühisõnavõtuga esines ja pärja asetas tartu Kaitseliidu esindus. Pärja asetas ka korp! Vironia esindaja.
Tartu Memento pärja asetasid Tiina Margus, Ruth Lajal, Maret Väljak, Liidia Post ning Enn Tarto. Jaan Haring hoidis Tartu Memento lippu.
Seejärel asetasid pärjad ja küünlad teised kohalolnud.
Ürituse ametliku osa lõpetas Enn Tarto sõnavõtuga: „Ma tänan südamest kohaletulnuid. Täna on osavõtjaid eriti palju. Olen veendunud, et tänane üritus ja üritusest osavõtjad aitavad kaasa, et Eesti riik, eesti rahvas, eesti keel ja meel jäävad püsima! Aidaku meid Jumal!“

Enn Tarto
Tartu Memento esimees
Kaitseliidu auliige

Tähtvere pargi üritus Read More »