Saame taas kokku K 16.11.2016

Talvel on mõnu toas istuda ja raamatuid lugeda.
Otsustasime 16.11.2016 algusega kell 12oo
Riia 12 infopäeval endale külla kutsuda Tartu Oskar Lutsu nim.
raamatukogu töötaja, kes räägib meile millised võimalused
on raamatuid laenutada ja koha peal arvutit kasutada.
PALUN KAASA VÕTTA TASS!
SAMAS ON VÕIMALUS VEEL TELLIDA MEMENTO RINNAMÄRKI
MAKSUMUSEGA A- 10.- EUROT.
Olete oodatud.
MTÜ Tartu Memento juhatus