Tänu kõne

Enn Tarto tänukõne

 

Austatud kokkutulnud –

Poola Vabariigi esindajad, vaimulikud, Balti Kaitsekolledži esindajad, minu kaasvõitlejad,

represseeritute esindajad – daamid ja härrad!

Ma tänan südamest Poola Vababariigi presidenti härra Bronisław Komorowskit ja tema kaudu kõiki poolakaid mulle antud kõrge autasu eest!

Minu sõnum on, et me peame ühiselt kaitsma ühiselt kättevõidetud vabadust.

Me vajame NATO baase Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poolasse! Me vajame oma liitlaste reaalset mitmekülgset abi nii NATO-st kui Euroopa Liidust.

Me toetame Ukrainat

11.septembril 1980. aastal 20 Eesti ja Leedu kodanikku saatsid avaliku toetuskirja Poolasse, Gdankskisse pan Lech Walesale.

Mind arreteeriti 13. spetembril 1983. aastal. Kohtuotsuses on süüdistus nr.2 – „avalik kiri pan Lech Walesale“. Seda avalikku tervituskirja Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud tõlgendasid kui „sotsialismileeri õõnestamist“.

Ma väga tänan, et 20. augustil 2010. aastal avati Tallinnas Jaani kiriku kõrval mälestuskivi Poola „Solidaasuse“ kolmekümnendaks aastapäevaks. Kohal oli pan Lech Walesa poeg.

Hääletu alistumine on mõttetu! Me peame tugevdama piirivalvet, kaitseväge, Kaitseliitu, selles majas Riia 12 asuvaid õppeasutusi!

Aidaku meid Jumal

Tartu Memento Teataja,

oktoober 2014. aastal