Asutamine ja algaastad


Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu “MEMENTO” asutamiskoosolek toimus 25.märtsil 1989.a. Tallinnas Linnahallis. Linnahalli oli kogunenud üle 2000 inimese. Võeti vastu EÕRL “MEMENTO” asutamise otsus.

EÕRL “MEMENTO” Tartu osakond asutati 23.aprillil 1989.a. Tartus Vanemuise tn. 46 Ülikooli ringauditooriumis. Kohale oli tulnud üle 300 inimese. Valiti Tartu osakonna 27-liikmeline volikogu. Volikogu valis viieliikmelise eestseisuse:

Enn Tarto (esimees),

Heldur Tüüts,

Paul Muuli,

Udo-Vello Lamp,

Vambola Kuusealle.

14. juunil 1989.a.koguneti Tartu Pauluse kirikusse. Jumalateenistusel kõneles Tartu praostkonna praost Harald Tammur. Ta pühitses Tartu Memento lipu. Pärast jumalateenistust suunduti rongkäigus Pauluse surnuaia taha, kahe raudtee vahele Aardla raudteepeatuse juurde, kus avati küüditatutele mälestuskivi. Sellegi pühitses jumalasõnaga praost Harald Tammur.

2.augustil koguneti Tartu Pedagoogilise kooli saali võimu kuritegude ohvrite kokkutulekule. Esinesid Enn Tarto, Heldur Tüüts. Küsimustele vastas jurist Õilme Antman. 2. augustil oli EÕRL Tartu osakonnas liikmeid 450 ? represseerituid, nende perekonna liikmeid ja järeltulijaid, samuti toetajaid.

EÕRL “MEMENTO” väljaanne (ajaleht) nr.1 ilmus oktoobris 1989.a., tiraažiga 5000. Toimetaja Sulev Mutlik, toimetuse aadress: Tartu, Jaani 7-7. Postiaadress: 202400, Tartu Postimaja, pk.299.

Tartu Muinsuskaitse Ühendus ja EÕRL Tartu osakond on püstitanud ja paigaldanud Tartus mitmeid mälestusmärke ja mälestustahvleid.

Peale Enn Tarto asumist tööle Eesti Vabariigi Riigikokku oli Tartu Memento esimeheks aastatel 1990-1994 Paul Muuli. Tema eriline teene on mälestusmärgi “Rukkilill” idee algatamine ja ta oli selle realiseerimise peaorganisaator.

10.juunil 1990 avati EÕRL Tartu osakonna poolt püstitatud mälestusmärk “Rukkilill” Tartus Riia ja Pepleri tn. nurgal. Mälestusmärk püstitati kõigi õigusvastaselt represseeritute ning Eesti eest hukkunute vabadusvõitlejate mälestuseks. Mälestusmärgi “Rukkilill” skulptoriks oli Paul Saar, tööde juhtideks olid Paul Muuli ja Hando Kruuv jt. Mälestusmärgi pühitses praost Harald Tammur.

1990.a. juulis avati mälestustahvel Tartu vangla peahoonel. 8. ja 9.juulil 1941.a. kommunistid tapsid Tartu vanglas 193 inimest.

1994. aasta aprillikuu üldkoosolek valis uueks esimeheks Udo-Vello Lambi, kes juhtis Tartu Mementot 9 aastat. Temale abiks valiti juhatusse: Heldur Tüüts, Hillar Kinguste, Ando Kruuv, Valli Arrak, Helje Arrak ja Ants Jaanson.

Tartu Memento muutus Tartu linnas ja kogu Lõuna-Eesti piirkonnas arvestatavaimaks ühenduseks. Ülelinnaliste repressiooni ohvrite mälestuspäevade läbiviimised olid Tartu Memento aukohustuseks. Pidevalt osutati abi represseerituile juriidilistes küsimustes. Korraldati jõuluõhtuid oma liikmeskonnale, väljasõite vabariiklikele üritustele. Lasti valmistada Tartumaa represseeritutele mälestuskivi ?Tartumaa?, mis sai täienduseks Pilistvere mälestuskompleksi juurde.

2003.a. aprillis loobus U-V. Lamp esimehe kohast, jäädes edasi juhatuse koosseisu. Uueks esimeheks valiti Enn Tarto, kes oli Tartu Memento üks asutajatest 1989. aastal, aktiivselt tegutsenud rahvasaadikuna Riigikogus ning populaarne endine dissident ja poliitvang. Enn Tarto on Tartu Memento esimeheks käesoleva ajani.