17.12.2016.a.jõulukonverentsi päevakord

1.MTÜ Tartu Memento 2016.a. tööaruanne (E.Tarto)
2.MTÜ Tartu Memento 2016.a.majandus eelarve täitmine (E.Uudevald)
3.2017.a. tegevuskava (E.Tarto)
4.2017.a. Memento Liidult rahataotlus (E.Uudevald)
5.MTÜ Tartu Memento Revisjoni komisjoni avaldused
6.Valve Luuka auliikmeks esitamine (E.Tarto)
7.Õnnitlused
8.Kontsert

Ootame rohket osavõttu

MTÜ Tartu Memento juhatus