november 2016

MTÜ Tartu Memento tegevuskava 2017. aastaks

14. jaanuar 2017
1919. aasta Tartu vabastamise tähistamine Tartus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures. Korraldab Tartu Memento.
2. veebruar 2017
Osaleme paljudel Tartu rahulepingu sõlmimise 97. aastapäeva tähistamise üritustel Tartus. Kindlasti osaleb Tartu Memento Tartus Vanemuise 35 asuva maja juures toimuval kõnekoosolekul.
24. veebruar 2017
Tartu Memento inimesed osalevad Toomemäel Tähetorni juures ja Kalevipoja mälestusmärgi juures toimuvatel Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamise üritustel.
25. märts 2017
1949. aasta märtsiküüditamise 68. aastapäeva leina-ja mälestusjumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus ja mälestus- ning leinakogunemine Tartus Pepleri tänaval mälestusmärk “Rukkilille” juures. Korraldab Tartu Memento. Loodame paljude kaasvõitlejate, kaaskannatajate ja meie abistajate osavõttu. Mälestusmärk “Rukkilillle” juures mälestame 1944. aasta 27. ja 28. märtsil punavägede poolt läbiviidud Tartu pommitamises hukkunuid. 25. märtsi õhtul toimub Tartus Raekoja platsil kalmuküünalde süütamine. Täname juba ette meie noori abistajaid.
Aprillikuu 2017
Aprillikuus toimub MTÜ Tartu Memento liikmete üldkoosolek.
14. juuni 2017 – riiklik leinapäev
Tartu Memento palub läbi viia 1941. aasta juuniküüditamise 76. aastapäeva leina- ja mälestusjumlateenistuse EELK Tartu Pauluse kirikus. Tartu Memento korraldab mälestusürituse mälestusmärk “Rukkilille” juures. Tartu Memento liikmed osalevad mälestus- ning leinaüritustel nii Tartus kui kogu Eestis.
23. juuni 2017 – võidupüha
Tartu mementolased osalevad Kaitseliidu Tartu maleva korraldatavatel Tartumaa maakaitsepäeva üritustel.
24. juuni 2017 – jaanipäev
Tartu mementolane tähistab jaanipäeva kodus oma pere juures või koos sugulaste ja tuttavatega kas Tartus või maakodus Tartumaal või veel kaugemal.
8. juuli 2017
8. ja 9. juulil 1941. aastal Tartu vanglas toimunud massimõrva ohvrite leinaüritus toimub Tartu Pauluse kalmistul Tartu vanglas mõrvatute mälestussamba juures, leinatalitus jätkub Antoniuse õues ja seejärel O. Lutsu majamuuseumis.
23. august 2017 – kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev
Tartu Memento liikmed sõidavad bussiga Viljandimaale Pilistvere kivikangru juurde mälestuspäeva üritusele.
22. september 2017 – vastupanuvõitluse päev
Tartu Memento liikmed osalevad üle Eesti vastupanuvõitluse päeva üritustel. Vastavalt Tartu Memento juhatuse soovile korraldatakse 2017. aastal vastupanuvõitluse päeva tähistamine Tartus.
Detsember 2017
MTÜ Tartu Memento traditsiooniline jõulukonverents-üldkoosolek Tartus
Tartu Memento korraldab 2017. aastal iga kuu esimesel kolmapäeval MTÜ Tartu Memento juhatuse koosoleku Tartus Riia 12. kui välja arvata mõned suvekuud, siis korraldame iga kuu kolmandal kolmapäeval Tartu Memento liikmetele kohtumise ehk nn infopäeva Riia 12 Tartu Kaitseliidu õppeklassis või mujal.
2017. aasta jooksul on kavas korraldada Tartu Memento liikmetele vähemalt üks õppereis bussiga. Tartu Memento juhatusel on eesmärk paluda Eesti Rahva Muuseumi juhtkonda, et Eesti Rahva Muuseumis oleks alaline väljapanek (näitus) repressioonidest ja represseeritutest, rahva vastupanust ning vabadusvõitlejatest rasketel okupatsioonide aastatel.
Tartu Memento juhatuse liikmed osalevad jätkuvalt 2017. aastal Eesti Memento Liidu koosolekutel, teeme koostööd EMLi Bürooga Tallinnas Endla 4, avaldame Tartu Memento tegemisi Tartu Memento Teatajas, teeme kaastööd EMLi Teatajale, õnnitleme EMLi Teatajas meie liikmeid.
Tartu Memento liikmeid ja nende sugulasi lahkub pidevalt meie keskelt. Tartu Memento juhatus on teinud omalt poolt kõik ja teeb ka 2017. aastal selleks, et avaldada kaastunnet lahkunute sugulastele ja leinajatele.

MTÜ Tartu Memento 2017. aasta ürituste ja tegemiste plaan on vastu võetud MTÜ Tartu Memento juhatuse koosolekul 2. novembril 2016. aastal.

Lugupidamisega
Enn Tarto
MTÜ Tartu Memento esimees
MTÜ juhatuse liikmed Tiina Margus, Maie Esperk, Endel Uudevald ja Jaan Haring

Tartus, 8. novembril 2016

MTÜ Tartu Memento tegevuskava 2017. aastaks Read More »

EELTEADE

Selle aasta üldkoosolek koos jõulupeoga toimub L 17.12.2016.a.
kell 12oo “Kotkakeldris” , Pepleri 14 (mälestusmärk rukkilill vastas),
kuna meie tavaline koht (Ülikooli kohvik)on remondis.
Osalustasu 5.- eurot, vajalik eel registreerimine, seda saab teha
K 16.11. ja K 07.12.kella 12-14-ni RIIA 12
Üldkoosoleku päevakorra teatame hiljem.
Ootame rohket osavõttu.

Tartu Memento juhatus

EELTEADE Read More »

Saame taas kokku K 16.11.2016

Talvel on mõnu toas istuda ja raamatuid lugeda.
Otsustasime 16.11.2016 algusega kell 12oo
Riia 12 infopäeval endale külla kutsuda Tartu Oskar Lutsu nim.
raamatukogu töötaja, kes räägib meile millised võimalused
on raamatuid laenutada ja koha peal arvutit kasutada.
PALUN KAASA VÕTTA TASS!
SAMAS ON VÕIMALUS VEEL TELLIDA MEMENTO RINNAMÄRKI
MAKSUMUSEGA A- 10.- EUROT.
Olete oodatud.
MTÜ Tartu Memento juhatus

Saame taas kokku K 16.11.2016 Read More »