august 2016

Sõidame Pilistverre 23.08.2016

Välja sõit 23.08.2016.a. Vanemuise alumisest parklast kell 9.00
Vajalik eel registreerimine.
Maie 5538518 kella 18-20.00 või e-maili kaudu Maie250@hot.ee

Kommunismi­ ja natsismiohvrite mälestuspäev
PILISTVERES 23.08.2016.a
Genotsiidiohvrite Memoriaal ( Kivikangru)
Päevakava:
10.45 Kogunemine. Leinakimpude panek maakondlike mälestuskivide juurde.
11.00 Lippude defilee. Eesti hümn.
11.05 Mälestusjumalateenistus. Teenib EELK Pilistvere Andrease Koguduse õpetaja Hermann Kalmus.
12.00 Külaliste tervitused
12.30 Päevakohane ettekanne. Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas.
13.00 Kontsert.
8/21/2016 Uudised ­ Eesti Memento Liit
http://www.memento.ee/uudised/ 2/11
13.30 Sõnavõtud.
14.00 Ühislõuna pastoraadi juures.
Ürituse korraldajad Eesti Memento Liit ja EELK Pilistvere Andrease Kogudus.
Rahastaja Eesti Represseeritute Abistamise Fond.
Info EML 626 3200, Hermann Kalmus 553 2789, EML aseesimees Silver Sild 510 2242.

Memento juhatus

Sõidame Pilistverre 23.08.2016 Read More »

PUHKAMISE VÕIMALUS SELIS 2017.a.

Alates01.08.2016.a. võetakse vastu avaldusi puhkamiseks
Seli Tervise keskuses 2017.a.
Vabas vormis avaldus
koopia represseritu tunnistusest
avaldusel märkida soovitav aeg (kuu)

Seli Tervisekeskus
Postiaadress: Seli küla, Rapla vald
79604 Rapla maakond
Kontaktelefonid: Sekretär: 48 92 576
Valveõde: 48 37 214
Faks: 48 92 580
E-post: selitervisekeskus@hot.ee

Tartu Memento juhatus

PUHKAMISE VÕIMALUS SELIS 2017.a. Read More »