juuni 2015

Riigikogus loodi “Kommunismi ja muude inimsusvastaste režiimide, repressiooohvrite ning esindamata rahvaste Riigikogu toetusrühm”

4. juunil.2015

Riigikogus loodi „Kommunismi ja muude inimsusevastaste režiimide
repressiooniohvrite ning esindamata rahvaste Riigikogu toetusrühm“,
kuhu kuuluvad Andres Herkel, Henn Põlluaas, Helir-Valdor Seeder, Mart
Nutt, Jüri Adams, Eerik Kross, Johannes Kert, Monika Haukanõmm, Krista
Aru, Andres Ammas, Juhan Parts, Raivo Põldaru, Tanel Talve ja Mati
Raidma.

Rühma esimehe Andres Herkeli sõnul sündis toetusrühm praktilisest
vajadusest. Kommunismiohvritele tähelepanu osutamine on lihtsalt
möödapääsmatu, kuna on loodud mitmesuguseid muid rühmi. „Muidu tuleb
välja, et osa Riigikogu liikmeid toetab kasakaid, aga
kommunismiohvritele ja nõukogude võimu poolt represseeritutele ei
mõtle keegi,“ ütles Herkel.

„Teiselt poolt tekkis meil Mart Nuti ja Eerik Krossiga mõte, et sama
rühm võiks pöörata tähelepanu ka esindamata rahvastele. Meil on küll
Tiibeti toetusrühm, aga pole mõeldav, et suudaksime luua sellised
rühmad kõigi ohustatud rahvaste jaoks,“ rääkis Herkel. Neid kahte
teemat seob Herkeli sõnul üks mees, vabadusvõitleja, endine poliitvang
ja Riigikogu liige Enn Tarto, kes on praegu aktiivselt seotud
Mementoga, kuid on olnud ka Esindamata Rahvaste Organisatsiooni (ERO)
loomise juures. „Leidsime, et Enn Tarto võiks olla toetusrühma patroon
ja meie reageerime, kui Riigikogu liikmetega otsib kontakti mõne
rõhutud rahva esindaja, kelle toetuseks eraldi rühma ei ole,“ ütles
Herkel.

Rühma loojad ütlesid teadaandes, et totalitaarsete režiimide
kuritegude läbi on hukkunud kümneid miljoneid inimesi. Eestis viisid
repressioone läbi okupatsioonivõimud – kommunistlik NSV Liit ja
Natsi-Saksamaa. Teistes maades on seda teinud mitmed teised
inimsusevastased režiimid. Lisaks üksikisikutele on repressioonid
tabanud terveid rahvaid. Neil rahvastel, kellel on oma riik, on
võimalus enda eest seista. Esindamata rahvastel see võimalus puudub.
Seepärast leiavad 14 Riigikogu liiget, et repressioonide ohvreid, nii
isikuid kui erinevaid esindamata rahvaid, võib esindada koos ning
kõikide tarvis eraldi rühma moodustamine ei ole otstarbekas.

Esindamata Rahvaste Organisatsioon moodustati 1991. aasta veebruaris
Haagis, Eesti poolt kirjutas asutamislepingule alla Enn Tarto ning
Linnart Mäll (1938-2010) oli selle organisatsiooni esimene
peasekretär.

Täiendav info
Andres Herkel 5056540

Riigikogus loodi “Kommunismi ja muude inimsusvastaste režiimide, repressiooohvrite ning esindamata rahvaste Riigikogu toetusrühm” Read More »

Teated

13. juunil toimub MTÜ Tartu Memento liikmetele ekskursioon Setomaale.
Väljasõit Vanemuise alumisest parklast on kell 9.00.
Kell 11 ootab meid giid Seto Talumuuseumis, tutvume muuseumi väljapanekutega ja kus kell 12 avatakse traditsiooniline sõirapäev.
Kell 15. 00 oodatakse meid Seto Talumuuseumi Tsäimajas , kus on võimalik süüa käsitööna valminud savinõudest setu rahvustoite ja kuulata seto pillilugusid.
Täpsem info ja sõiduks registreerimine Tiina Margus t. 5500621.
Kell 16 jätkub sõit Setomaal Jaan Haringu juhendamisel.

Teated Read More »