Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

juuli, 2021

Mälestame

Posted in Teated | Mälestame kommenteerimine on välja lülitatud

Teadaanne täiendava tervise taastamise toetuse maksmise kohta

Asendamaks Seli Tervisekeskuse ravi on Kaitseministeerium ja SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond sõlminud lepingu represseeritud isikute taastusravi rahaliseks toetamiseks. Toetuse summa isiku kohta on kuni 150 eurot.Toetuse taotlemiseks saavad Tartu Memento ühingu liikmed esitada juhatusele fondi nõukogu poolt kinnitatud vormi nr 3 (saab juhatusest iga kuu esimene kolmapäev kell 12, Riia tn 12) järgi täidetud […]

Posted in Teated | Teadaanne täiendava tervise taastamise toetuse maksmise kohta kommenteerimine on välja lülitatud

Teadaanded

Memento liikmete ekskursioon Käsmusse toimub 14. juulil k.a. Väljasõit Vanemuise alumisest parklastkell 8.30. Info ja osavõtuks registreerimine tel. 55 675 204. Memento juhatuse koosolek toimub 7. juulil algusega kell 12.00 Riia tn 12. Tartu Memento koostöös Tartu Linnavalitsusega korraldab 1941.aasta juulis Tartu vanglas mõrvatutemälestusürituse. Koguneme Ropka-Tamme kalmistu mõrvaohvrite mälestusmärgi juurde 8. juulil kl 12. Juhatus

Posted in Teated | Teadaanded kommenteerimine on välja lülitatud