juuli 2021

Teadaanne täiendava tervise taastamise toetuse maksmise kohta

Asendamaks Seli Tervisekeskuse ravi on Kaitseministeerium ja SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond sõlminud lepingu represseeritud isikute taastusravi rahaliseks toetamiseks. Toetuse summa isiku kohta on kuni 150 eurot.
Toetuse taotlemiseks saavad Tartu Memento ühingu liikmed esitada juhatusele fondi nõukogu poolt kinnitatud vormi nr 3 (saab juhatusest iga kuu esimene kolmapäev kell 12, Riia tn 12) järgi täidetud avalduse. Lisada ravikulu tõendav dokument.
Kuludeks võivad olla spaa raviteenused, ravimid, kuuldeaparaat, prillid jms.
Dokumente võtab vastu ühingu juhatus alates maikuust käesoleval aastal kuni 1. detsembrini 2021.
Mõistlik on teha taotlus kohe kui kuludokument olemas, et võimalikke apse oleks aega kõrvaldada.

Juhatus

Teadaanne täiendava tervise taastamise toetuse maksmise kohta Read More »

Teadaanded

Memento liikmete ekskursioon Käsmusse toimub 14. juulil k.a. Väljasõit Vanemuise alumisest parklast
kell 8.30. Info ja osavõtuks registreerimine tel. 55 675 204.

Memento juhatuse koosolek toimub 7. juulil algusega kell 12.00 Riia tn 12.

Tartu Memento koostöös Tartu Linnavalitsusega korraldab 1941.aasta juulis Tartu vanglas mõrvatute
mälestusürituse. Koguneme Ropka-Tamme kalmistu mõrvaohvrite mälestusmärgi juurde 8. juulil kl 12.

Juhatus

Teadaanded Read More »