Üldkoosolek

MTÜ Tartu Memento üldkoosolek on 16. septembril 2020.a. kl 12 TÜ raamatukogu konverentsisaalis. Registreerimiseks koguneda alates kl 11.30. Päevakorras: juhatuse aruanne, revidendi hinnang, 2019.a. ajandusaruande kinnitamine, juhatuse täiendav valimine, ettepanekud tegevuse edendamiseks.
Juhatus

Üldkoosolek Read More »