august 2020

23. august 1990

30 aastat tagasi, 23. augustil 1990 võeti Tartus maha Lenini skulptuur. Eelnevalt oli Tartu Memento juhatus eesotsas Paul Muuli ja Hando Kruuviga otsustanud, et Lenini kuju tuleb just 23. augustil aluselt eemaldada, selleks kaasati Kaitseliidu Tamme malevkond. 23. august on päev, mil sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt ja Ida-Euroopa jagati Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel mõjupiirkondadeks.
Okupatsioonivõimu sümboliseerinud skulptuuri mahavõtmise kohta saab põhjalikumalt lugeda Raimu Hansoni artiklist „Lenini minek jahmatas Tartu võime“ (Tartu Postimees, 24. august 2020).

Väljasõit Pilistverre

Tartu Memento korraldab oma ühingu liikmetele 23.augustil k.a. sõidu kommunismi-ja natsismiohvrite mälestuspäeva üritusele Pilistveres. Väljasõit Vanemuise alumisest parklast kell 11.30. Sõidul täidame kõiki koroonaohutuse nõudeid (kanname maske, kasutame desinfitseerimisvahendid). Arvestame eelnevalt koostatud nimekirjaga. Osavõtust teatada kuni 19.augustini tel. 5500621.
Juhatus.

Täiendavast ravitoetusest.

Ootame eeltäidetud täiendava ravitoetuse avaldusi.
Tartu Memento juhatus võtab vastu eeltäidetud taotluse vorm nr 3
avaldusi. 19. augustil (Riia 12, kell 12-13), 23. augustil Pilistverre sõidul
ja 2. septembril (Riia 12, kell 12- 14). Hiljem lisatakse avaldustele
teenuste tasumise arved, maksedokumendid jne (kui ei ole estatud
koos avaldusega). Tartu Memento juhatus edastab need 1. oktoobriks EM Liidule.

Tartu Memento juhatus.
5500621