Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

Mälestused

Enn Tarto mälestused Kõrveküla Põhikoolist

Lugupeetud Kõrveküla Põhikooli direktor härra Andres Jõgar! Tänan Teid kutse eest osaleda Kõrveküla Põhikooli 250. aastapäeva tähistamisel, et meenutada minevikku, rääkida olevikust ning unistada tulevikust. Kõigepealt mõni sõna minevikust. Astusin Kõrveküla algkooli 1. klassi õppima 1946. aastal. Lõpetasin Kõrveküla 7-klassilise kooli 1953. aasta kevadel. Minu kooliajal olid kooli direktoriteks Alviine Ress 1946-1949, Elmi Tomasson 1949-1953 […]

Posted in Mälestused | Enn Tarto mälestused Kõrveküla Põhikoolist kommenteerimine on välja lülitatud

Maikuu 2016 eriväljaanne

Tänavu 11. juulil 2016 möödub 75 aastat Eesti rahvuskangelase Selma Rätsepa surmast.+ 1940. aastal Eesti Vabariik okupeeriti ja annekteeriti naaberriigi NSV Liidu poolt. Algas kohutav terror Eesti elanike vastu. 1940. aastal hävitati eelkõige Eesti Vabariigi eliiti. 14. juunil 1941 okupantide ja nende kohalike käsilaste poolt läbiviidud küüditamine on kohutav aegumatu inimsusevastane kuritegu. Eestist viidi Siberisse […]

Posted in Mälestused | Maikuu 2016 eriväljaanne kommenteerimine on välja lülitatud

ENN TARTO MÄLESTUSED 1944. AASTA MÄRTSIPOMMITAMISEST TARTUS

Tänavu märtsis möödub 70 aastat NSV Liidu lennuväe poolt toime pandud terrorirünnakutest, mis olid samuti suures osas suunatud tsiviilelanike vastu. Veel nüüdki püüavad mõned Venemaa poliitikud väita, et Eesti astus 1940. aastal vabatahtlikult Nõukogude Liitu. Aga miks pommitas Nõukogude Liidu lennuvägi siis 1944. aastal massiliselt Eesti linnu, kus said kannatada eelkõige tsiviilisikud? 6. märtsil 1944 […]

Posted in Mälestused | ENN TARTO MÄLESTUSED 1944. AASTA MÄRTSIPOMMITAMISEST TARTUS kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Noorte Malev

Asutatud Tartus Toomemäel 12. märtsil 1956. aastal 1955.–1956. aastaks oli relvastatud vabadusvõitlus okupeeritud ja annekteeritud Eestis end ammendanud. Koolinoored jätkasid võitlust, nüüd juba omapäi. Grupp Tartu III keskkooli õpilasi asutasid Tartus Toomemäel 12. märtsil 1956. aastal põrandaaluse noorteorganisatsiooni Eesti Noorte Malev. Me leidsime, et tuleb jätkata võitlust Eesti eest ja võõrvõimu vastu. Meie lõppeesmärgiks oli […]

Posted in Mälestused | Eesti Noorte Malev kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Memento Teataja mälestused

20150129125029 20150129125138_00001 (2) 20150129125309 (1) 20150129125006 20150129125055 (1) 20150129125138_00002 (1)

Posted in Mälestused | Tartu Memento Teataja mälestused kommenteerimine on välja lülitatud

IN MEMORIAM VIKTORAS PETKUS

    Mail 2012 suri Vilniuses tuntud Leedu vabadusvõitleja Viktoras Petkus. Viktoras Petkus sündis 30. mail  1928 Leedus Raseiniai maakonnas Aleksandrais. Ta vangistati esmakordselt juba 1947. aastal rahvuslik – usulise organisatsiooni asutamise eest. Saadeti Inta laagreisse, kust ta vabanes alaealiste amnestiaga 1953. aastal. Juba 1957. aastal vangistati Viktoras Petkus uuesti põrandaalusesse organisatsiooni kuulumise eest, oli […]

Posted in Mälestused | IN MEMORIAM VIKTORAS PETKUS kommenteerimine on välja lülitatud

Hando Kruuv: „Rukkilille“ monumendi loomine

 „Memento“ loomisel oli Eesti Vabadusvõitluses kindel koht. Aatelise elanikkonna koondamiseks oli vaja luua paik, kuhu tullakse, kus kohtutakse ja kus kõneldakse. Mõttest teostuseni Oli vaja luua köitev mälestis. Selleks korraldas Tartu „Memento“ juhatus eesotsas Paul Muuliga konkursi „Kommunismi ohvrite mälestusmärk“ loomiseks. 1989. aastal laekus 8 tööd. Eesmärk oli luua leinakoht neile, kes tahavad süüdata küünla […]

Posted in Mälestused | Hando Kruuv: „Rukkilille“ monumendi loomine kommenteerimine on välja lülitatud