Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

2021.aasta (põhi)ürituste kalenderplaan

MTÜ Tartu Memento juhatus tuleb kokku arutama jooksvaid küsimusi kord kuus, koosolek toimub Kaitseliidu majas Riia 12 iga kuu esimesel kolmapäeval algusega kell 12:00.

Kuu kolmandal kolmapäeval korraldame infopäeva Kaitseliidu majas Riia 12 algusega 12:00.

Ürituse toimumise kohta avaldame kuulutuse Tartu Postimehes.
Nendel päevadel saab pöörduda juhatuse poole küsimustele vastuse saamiseks, liikmemaksude maksmiseks, ettepanekute tegemiseks jne.
Koroonaviiruse leviku ja sellega seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu 2021.aastal võivad tegevuskavas toimuda olulised muudatused (kuni ürituste ärajätmiseni).

MTÜ Tartu Memento ürituste traditsiooniline kalender-plaan:

14. jaanuar
Tartu vabastamise mälestusürituse korraldamine Tähtvere pargis.
1919. aasta 14. jaanuaril saavutasid Eesti väed võidu Tähtvere väljadel. Tartu vabastamine innustas Eesti vägesid ning lõpetas enamlaste tapatalgud Krediitkassa keldris.

2.veebruar
Osalemine Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeva üritustel (kõnekoosolek Tartus Vanemuise 35 asuva maja juures).
24. veebruar
Osalemine Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise üritustestel.

25. märts
1949. aasta märtsiküüditamise leina-ja mälestusaastapäeva korraldamine Jumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus, kõnekoosolek ja pärgade asetamine Pepleri tänaval mälestusmärk “Rukkilille” juures.
Samal üritusel mälestame 1944. aasta märtsipommitamise ohvreid.
Õhtul koos noorteorganisatsioonidega mälestusküünalde asetamine Tartu Raekoja platsil.

Aprillikuu
MTÜ Tartu Memento aruande-valimiskoosoleku läbiviimine.

14.juuni – riiklik leinapäev
1941. aasta juuniküüditamise aastapäeva korraldamine. Mälestusjumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus, kõnekoosolek ja pärgade asetamine Pepleri tänaval mälestusmärk “Rukkilille” juures.
23. juuni – võidupüha
Osalemine Kaitseliidu Tartu Maleva korraldatavatel Tartumaa maakaitse üritustel.

8. juuli
Tartu vanglas mõrvatute mälestus- ja leinapäeva korraldamine Pauluse kalmistu mõrvatute mälestusmärgi juures ja Antooniuse õues. Jumalateenistus (EELK Tartu Maarja kogudus), lühisõnavõtud, pärgade asetamine.

August
Juulis või augustis korraldame ühingu liikmetele ekskursiooni eelnevalt kokkulepitud kohta.
23. august
Kommunismi ja natsismiohvrite mälestuspäeva tähistamine Pilistvere kivikangru juures. Üritust korraldab ja finantseerib Eesti Memento Liit. Tartu Memento liikmete bussisõidu üritusele korraldab Tartu Memento.

22. september
Osaleme Tartu Vastupanuvõitluse päeva tähistamise üritustel.

Detsember
Detsembrikuu teisel poolel korraldame jõulukonverentsi.
Kõikide Tartu Memento poolt korraldatavate ürituste kohta avaldatakse teadaanne Tartu Postimehes. Juhatus ootab üritustest aktiivset osavõttu ja ka jõudumööda nendest kalendris märgitud üritustest, mida ei korralda Memento, sest nendega seotud sündmused vajavad mäletamist ja see on ka üks meie ühenduse eesmärkidest.
Kõik märkused, mõtted ja ettepanekud Tartu Memento töö paremaks korraldamiseks on teretulnud.