2022.aasta (põhi)ürituste kalenderplaan

MTÜ Tartu Memento juhatus tuleb kokku arutama jooksvaid küsimusi kord kuus, koosolek toimub
Kaitseliidu majas Riia 12 iga kuu esimesel kolmapäeval algusega kell 12:00.
Võimalusel korraldame kuu kolmandal kolmapäeval infopäeva Kaitseliidu majas Riia 12 algusega
12:00.
Nendel päevadel saab pöörduda juhatuse poole küsimustele vastuse saamiseks, liikmemaksude
maksmiseks, ettepanekute tegemiseks jne.
Koroonaviiruse leviku ja sellega seoses Vabariigi Valitsuse võimalike piirangute tõttu 2022.aastal võivad
tegevuskavas toimuda olulised muudatused (kuni ürituste ärajätmiseni).
Olulist teavet edastame liikmetele Tartu Memento kodulehe ja kuulutuste kaudu Tartu Postimehes ning
vajadusel ka helistades.

MTÜ Tartu Memento ürituste traditsiooniline kalender-plaan:

14. jaanuar
Tartu vabastamise mälestusüritusel osalemine Tähtvere pargis.
1919. aasta 14. jaanuaril saavutasid Eesti väed võidu Tähtvere väljadel. Tartu vabastamine innustas
Eesti vägesid ning lõpetas enamlaste tapatalgud Krediitkassa keldris.

2.veebruar
Osalemine Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeva üritustel (kõnekoosolek Tartus Vanemuise 35 asuva
maja juures).

24. veebruar
Osalemine Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise üritustestel.25. märts
1949. aasta märtsiküüditamise leina-ja mälestusaastapäeva üritustel osalemine (Jumalateenistus EELK
Tartu Pauluse kirikus, kõnekoosolek ja pärgade asetamine Pepleri tänaval mälestusmärk “Rukkilille”
juures. Memento liikmetele korraldame mälestus-vestlusringi lähimas
kohvikus. Samal üritusel mälestame 1944. aasta
märtsipommitamise ohvreid.
Õhtul koos noorteorganisatsioonidega mälestusküünalde asetamine Tartu Raekoja platsil.

Aprillikuu
MTÜ Tartu Memento aruande-valimiskoosoleku läbiviimine.

14.juuni – riiklik leinapäev
1941. aasta juuniküüditamise aastapäeva üritustel osalemine . Mälestusjumalateenistus EELK Tartu
Pauluse kirikus, kõnekoosolek ja pärgade asetamine Pepleri tänaval mälestusmärk “Rukkilille” juures.
Memento liikmetele korraldame mälestus-vestlusringi lähimas
kohvikus.

23. juuni – võidupüha
Osalemine Kaitseliidu Tartu Maleva korraldatavatel Tartumaa maakaitse üritustel.

8. juuli
Tartu vanglas mõrvatute mälestus- ja leinapäeva korraldamine Pauluse kalmistu mõrvatute
mälestusmärgi juures ja Antooniuse õues. Jumalateenistus (EELK Tartu Maarja kogudus),
lühisõnavõtud, pärgade asetamine.

August
Juulis või augustis korraldame ühingu liikmetele ekskursiooni eelnevalt kokkulepitud
kohta. Sellel aastal võib avaneda võimalus kohtuda mõne Memento ühinguga teisest
maakonnast.

23. august
Kommunismi ja natsismiohvrite mälestuspäeva tähistamine Pilistvere kivikangru juures. Üritust korraldab
ja finantseerib Eesti Memento Liit. Tartu Memento liikmete bussisõidu üritusele korraldab Tartu Memento.

22. september
Osaleme Tartu Vastupanuvõitluse päeva tähistamise üritustel.

Detsember
Detsembrikuu teisel poolel korraldame jõulukonverentsi.
Kõikide Tartu Memento ürituste kohta avaldatakse teadaanne Tartu Postimehes ja kodulehel. Juhatus
ootab üritustest aktiivset osavõttu ja ka jõudumööda nendest kalendris märgitud üritustest, mida ei
korralda Memento, sest nendega seotud sündmused vajavad mäletamist ja see on ka üks meie
ühenduse eesmärkidest.
Kõik märkused, mõtted ja ettepanekud Tartu Memento töö paremaks korraldamiseks on teretulnud.

MTÜ Tartu Memento juhatus.