2024.aasta (põhi)ürituste kalenderplaan

MTÜ Tartu Memento juhatus tuleb kokku arutama jooksvaid küsimusi kord kuus, koosolek toimub
Kaitseliidu majas Riia 12 iga kuu esimesel kolmapäeval algusega kell 12:00.
Võimalusel korraldame kuu kolmandal kolmapäeval infopäeva Kaitseliidu majas Riia 12 algusega
12:00.
Nendel päevadel saab pöörduda juhatuse poole küsimustele vastuse saamiseks, liikmemaksude
maksmiseks, ettepanekute tegemiseks jne.
Olulist teavet edastame liikmetele Tartu Memento kodulehe ja kuulutuste kaudu Tartu Postimehes ning
vajadusel ka helistades.

Tartu Memento aastaplaan 2024

14. jaanuar

Tartu vabastamise mälestusüritusel osalemine Tähtvere pargis.

2. veebruar

Osalemine Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeva üritusel Tartus Vanemuine 35 asuva maja juures.

23. veebruar

EV aastapäeva koosolek Tartu Rakenduslikus Kolledžis.

24. veebruar

Osalemine Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise üritustel

25. märts

1949. aasta märtsiküüditamise leina- ja mälestusaastapäeva üritustel osalemine.

6. aprill

MTÜ Tartu Memento aruandekoosolek toimub Tartu Kirjanduse Majas Vanemuide 19 algusega kell 11.00

14. juuni – riiklik leinapäev

1941. aasta juuniküüditamise aastapäeva üritustel osalemine. Mälestusüritus koos Tartu linnaga Pepleri tänaval mälestumärk “Rukkilille “juures. Järgneb liikmetele mälestus-vestlusring lähimas kohvikus.

23. juuni – võidupüha

Osalemine Kaitseliidu Tartu Maleva poolt korraldatud Tartumaa maakaitse üritustel.

8. juuli

Tartu vanglas mõrvatute mälestus- ja leinapäeva korraldamine Pauluse kalmistul mõrvatute mälestumärgi juures koos Tartu linna ja EELK Tartu Maarja kogudusega.

Juuli 

Suvine ekskursioon.

August

23. august

Kommunismi ja natsismiohvrite mälestuspäeva tähistamine Pilistvere kivikangru juures.

22. September

Osalemine Tartu vastupanuvõitluse päeva tähistamise üritusel.

Detsember

Jõulukonverents

INFO LIIKMELE: MTÜ Tartu Memento juhatus tuleb kokku kord kuus Kaitseliidu majas Riia 12 iga kuu esimesel kolmapäeval kell 11. Vajadusel korraldame liikmetele infopäeva kuu kolmandal kolmapäeval Kaitseliidu majas kell 11. Info üritustest paneme Tartu Memento kodulehele. Lisaks ilmub kuulutus Tartu Postimehes.

Liikmemaksu tasumine: Alates 2024 aastast on liikmemaks 10 eurot. Saab tasuda iga kuu kolmandal kolmapäeval Riia 12 või ühingu arveldusarvele: EE341010220006298013 SEB

Lisainfo juhatuselt:

Virve Tuubel – tel 56204979 (üldinfo)

Maret Väljak – tel 53328771 (liikmemaksud)

Lanna Vassila – tel 56900708 (liikmed, ravitoetus)

Sirje Koovik tel 53341750 (liikmed, mälestuste kogumine)

Jaan Haring –   tel 53452188 (ühingu lipukandja, Memento Teataja levitamine)

Rein Tidor – tel 5203280 (ühingu lipukandja, Memento Teataja levitamine)

Piret Tarto – tel 5167421 (koduleht, protokollid)