Auliikmed

Auliikme nimetus omistatakse teenekale ühingu liikmele pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest ühingus,  kes tervislikel või mõnel muul põhjusel ei saa aktiivselt osa võtta  selle tegemistest.

MTÜ Tartu Memento Auliikme nimetus on  üldkoosoleku otsusega omistatud järgmistele ühingu liikmetele:

17. detsembril 2011.aastal

  • Helje Arrak, Tartu Memento asustajaliige ja pikaajaline  juhatuse liige;
  • Hillar Kinguste, Tartu Memento asustajaliige ja pikaajaline  juhatuse liige
  • Heino Noor, Tartu Memento asustajaliige ja pikaajaline  juhatuse liige;
  • Heldur Tüüts, Tartu Memento asustajaliige ja pikaajaline  juhatuse liige;
  • Udo- Vello Lamp, Tartu Memento asustajaliige, pikaajaline juhatuse liige  ja  esimees aastatel1994-2003.

14.detsembril.2013.aastal

  • Elju Andre, Tartu Memento pikaajaline juhatuse liige;
  • Valda Laar, Tartu Memento pikaajaline juhatuse liige.

16.aprillil 2016.aastal

Valve Luuka, Tartu Memento pikaajaline juhatuse liige