21.04.2017.a. Üldkoosoleku päevakord

Üldkoooleku päevakord: 1. MTÜ Tartu Memento 2017.aasta tegevuskava (Enn Tarto). 2. MTÜ Tartu Memento 2017.aasta majandusaruanne ja revisjoni aruanne (Endel Uudevald).
3. Laekunud avaldused. 4.  Juhatuse liikmete arvu suurendamine seitsmeni. 5. Elmar Ilvese juhatuse liikmeks valimine. 6. Kohapeal algatatud küsimused.