Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

Enn Tarto avaldus

Saaja:
Leo Õispuu
Eesti Memento Liidu esimees
EML- Endla tn. 4 10142 Tallinn
liit@memento.ee
errb@hot.ee

Saatja:
Enn Tarto
MTÜ Tartu Memento esimees
Riia tn. 12- 51013 Tartu
enntarto@gmail.com
06. aprillil 2015
Avaldus
Mina, Enn Tarto toetan okupatsioonide leina- ja mälestusmemoriaali ehitamist Tallinnasse Hirveparki. Toetan põhimõtet, et memoriaalil oleks nimeliselt ära toodud okupatsioonide ohvrid: nii kommunismi- kui natsismiohvrid, küüditamiste ohvrid, Eesti eest võidelnud relvavennad, metsavennad, õpilasvabadusvõitlejad, avalik-õiguslike vahenditega Eesti eest võidelnud, kõik Eesti eest hukkunud inimesed kogu maailmas.
Soovin, et vastavad Eesti Vabariigi struktuurid arvestaksid represseeritute soovitustega.

Lugupidamisega,
Enn Tarto,
vabadusvõitleja,
MTÜ Tartu Memento esimees,
Eesti Kaitseliidu auliige
(allkirjastatud digitaalselt)

Kirjalikud teated palun saata aadressil:
Enn Tarto
Taara pst 1A-27
51005 Tartu