Jõulukonverents 2022

Ühingu jõulukonverents toimub 1. detsembril kell 12 – 15 Uhti kõrtsis

Võtame kokku lõppenud aasta, arutame uue aasta tegemisi, valime ühingu esindaja Memento Liidu juhatusse. 

Väljumine ühise bussiga kell 11.30 Vanemuise alumisest parklast.

Registreerimine tel 5661 0784. Osavõtutasu 5 eurot palume tasuda 16. novembril kell 12-13 Riia 12.