Minevik ei unune

Tartu vabastamise tähistamine Tartus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures 14.jaanuaril algusega
kell 13.00, korraldaja Tartu Memento.
Nagu me teame, oli Eesti Vabadussõjas 7. jaanuariks 1919 enamlaste pealetung seisma pandud ja lahinguline algatus oli läin¬ud Eesti vägede kätte. Enamlastest vabastatud Tapalt suundusid soomusrongid nr 1 ja nr 3 Tartu suunas. Soomusrongide üldjuht oli kapten Karl Parts. Tartu poole liikusid koos soomusrongidega partisanid leitnant Julius Kuperjanovi juhtimisel. Otsustav lahing võideti 14. jaanuaril 1919 Tähtvere väljadel.
Eesti vägede võit lõpetas ühtlasi tapatalgud Krediitkassa keldris, kus bolševikud tapsid metsikult 33 süüta inimest. Hukatute hulgas olid esimene Eesti apostliku õigeusu kiriku piiskop Platon, ülempreestrid Bežanitski ja Bleive ning luteri kirikuõpetajad dr Traugott Hahn ja Wilhelm Schwartz. 18. augustil 2000 kuulutas Vene Õigeusu Kirik piiskop Platoni ning Mihhail Bleive ja Nikolai Bežanitski pühakuks. 15. septembril tegi seda ka Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat.
Me ei tohi unustada, et pärast võitu Tähtvere väljadel ja tapatalgute peatamist Krediitkassa keldris jätkasid soomusrongid ning Kuperjanovi partisanid võitlust Eesti eest lõuna suunas. Leitnant Julius Kuperjanov hukkus Paju lahingus 2. veebruaril 1919. Aasta pärast sõlmiti Tartu rahu.
Võidu mälestuseks Tähtvere väljadel avati 3. juulil 1932. aastal mälestusmärk. See hävitati Nõukogude Liidu okupantide poolt 1940. aastal. Pärast korduvaid muudatusi eri võimude poolt taastati monument endisel kujul Tartu Memento algatusel ja Tartu Linnavalitsuse üksmeelsel toetusel 2006. aastal.
Me meenutame võitu Tähtvere väljadel 14. jaanuaril 1919, mälestame hukkunuid ja Eesti vabaduse eest langenuid läbi aegade.
Aidaku Jumal Eesti riigil ja rahval püsima jääda!
Kõne kirjuta Enn Tarto