MTÜ Tartu Memento Üldkoosolek

Ühingu korraline aruande-valimiskoosolek toimub laupäeval 16.aprillil 2016.a.algusega kell 12:00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsi saalis asukohaga Tartu Struve tn 1. KOOSOLEKU PÄEVAKORRAS on järgmised küsimused Ühingu 2015.aasta majandustegevuse ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine. Juhatuse esimehe valimine. Juhatuse liikmete valimine. Revisjoni komisjoni liikmete valimine. Ootame liikmete aktiivset osavõttu.
KAASA VÕTTA ÜHINGU PILET JA RINNASILT!
MTÜ Tartu Memento juhatus .