TÄHELEPANU 1941.A. REPRESSEERITUD

VÄLJA SÕIT TALLINNNA 14.06.2016.A. KELL 10.00 VANEMUISE ALUMISEST PARKLAST
KAASA KINDLASTI ID KAART JA PRESIDENDI KANTSALEIST SAADUD KUTSE.
LISA INFO TEL. 5538518 MAIE ESPERK

TARTU MEMENTO JUHATUS