Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

TÄHELEPANU 1941.A. REPRESSEERITUD

VÄLJA SÕIT TALLINNNA 14.06.2016.A. KELL 10.00 VANEMUISE ALUMISEST PARKLAST
KAASA KINDLASTI ID KAART JA PRESIDENDI KANTSALEIST SAADUD KUTSE.
LISA INFO TEL. 5538518 MAIE ESPERK

TARTU MEMENTO JUHATUS