Teade

Üldkoosoleku päevakord.

1. 2014. tegevusaasta aruanne.
2. 2014..majandusaasta aruanne.
3. 2014.a.majandusaasta revisjonikomisjoni aruanne.
4. Aastaaruannete kinnitamine.
5. Uute juhatuse liikmete valimine.
7. Juubilaride Õnnitlemine.
8. Lahema aja uritused.
9.Maie Alumaa avaldus

Tartu Memento juhatus