TEADE

MTÜ  Tartu Memento  14.detsembri

üldkoosoleku päevakorras on järgmised küsimused:

  1. Ühingu 2014. tegevuskava kinnitamine.
  2. Revisjonikomisjoni liikme tagasiastumine.
  3. Ühingu  „ Auliikme“  nimetuse omistamine.

Alus :Tartu Memento 04.detsembri  juhatuse otsus