Võrus avatakse küüditatutele mälestusmemoriaal.

22. juunil 2016.a. kell 15.00 avatakse Võru raudteejaama (Jaama 14, Võru) ees Võrust aastatel 1941-1952 küüditatute või Venemaa vangilaagritesse deporteeritute mälestuseks mälestusmärk, mis kujutab 1,6 meetri kõrgusele betoontahukale paigutatud kahte rida kaugusse suunduvaid pronksist loomavaguneid. Vagunite vahel on nähtavad inimfiguurid. Mälestusmärgini suundub ligi 4 meetri laiune ja 16 meetri pikkuneraudteed imiteeriv originaalsetest raudteeliipritest ja dolomiitkillustikust kaldtee.Mälestuskompleksi kogupikkus on ligi 24 meetrit. Mälestusmärki hakkavad valgustama valgustid.
Mälestusmärgi idee algatas 2014.a. Memento Võrumaa Ühenduse üldkoosolekul tolleaegne PPA Võru Politseijaoskonna noorsoopolitseinik Elar Sarik, kes on nüüd ka paljude tööde eestvedaja. Võeti vastu otsus mälestusmärgi rajamiseks. Töö telliti skulptor Jaak Soansilt ja valiti välja kolme ideekavandi hulgast. Mälestusmärgi projekteeris arhitekt Karmo Tõra OÜ ROK-Projektist. Ehituslikud tööd teostas AS Kurmik ja pronksitööd Uusmonumentaal OÜ. Monumendi maksumuseks kujuneb seoses hindade kallinemisega eelarvestusliku 18 000 euro asemel 24 780 eurot. Mälestusmärgi rajamist on toetanud Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond, Eesti Memento Liit, Memento Võrumaa Ühendus ja Riigikogu IRL liige Võrumaalt pr. Maire Aunaste. Omapoolse panuse vähendatud hindade näol annavad ka kõik memeoriaali rajajad.
Aastatel 1941-1952 viidi tolleagselt Võrumaalt Venemaa erinevatesse vangilaagritesse ja asumisele üle 3600 inimese, kellest enamik paigutati loomavagunitesse just Võru raudteejaamast. Need, kes jäid puhkama võõrasse mulda ja need ligi 400 Memento Võrumaa Ühendusse koondunut Võru- ja Põlvamaa represseeritut väärivad kaunist mälestusmärki, mille juurde suurküüditamispäevadel 25. märtsil ja 14. juunil koguneda, et meenutada aegu, mis kunagi enam korduda ei tohi. Veelgi enam vajavad sellist kohta aga praegused ja tulevased noored, et teadvustada, mis on Eesti rahvaga toimunud ja selle kaudu suunata oma isamaalist meelsust.
Mälestusmärgi avamisel ütlevad avasõnad Memento Võrumaa Ühenduse juhatuse esimees Silver Sild ja PPA Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Elar Sarik. Mälestusmärgi pühitseb Andres Mäevere. Kohal on orkester Kungla. Külaliste kõnede järel asetatakse mälestusmärgi jalamile pärjad ja süüdatakse leinaküünlad.
Seoses tööde märgatava kallinemisega pöördub Memento Võrumaa Ühenduse juhatus kõigi heade inimeste poole, kellele on kallis Eestimaa minevik ja tulevik, palvega toetada ka omapoolselt uue küüditatute memoriaali rajamist. Meie sihtotstarbeline mälestusmärgi a/a Swedbangas on: EE06 2200 2210 6316 2366. Annetusi saab teha ka kohapeal. Oleme juba ette tänulikud kõigi toetuste eest ning ootame Teid mälestusmärgi avamisele, kus ssate kohtuda isiklikult nendega, kelle tee teadmatusse algas juba 75 aastat tagasi, 14. juunil 1941.

Silver Sild
Memento Võrumaa Ühendus
juhatuse eesimees
Eesti Memento Liit
aseesimees