23. august 1990

30 aastat tagasi, 23. augustil 1990 võeti Tartus maha Lenini skulptuur. Eelnevalt oli Tartu Memento juhatus eesotsas Paul Muuli ja Hando Kruuviga otsustanud, et Lenini kuju tuleb just 23. augustil aluselt eemaldada, selleks kaasati Kaitseliidu Tamme malevkond. 23. august on päev, mil sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt ja Ida-Euroopa jagati Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel mõjupiirkondadeks.
Okupatsioonivõimu sümboliseerinud skulptuuri mahavõtmise kohta saab põhjalikumalt lugeda Raimu Hansoni artiklist „Lenini minek jahmatas Tartu võime“ (Tartu Postimees, 24. august 2020).