Õnnitlus Eesti Vabriigi 99 aastapäeva puhul

Austatud Tartu Memento liikmed, sugulased, meie kaaskannatajad ja kaasvõitlejad!

Õnnitleme teid Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul! Õnne, edu ja tervist edaspidiseks!

15. jaanuaril 2017. aastal Tartus toimunud infopäeval vastuvõetud otsuse põhjal.

Enn Tarto
Tartu Memento esimees
Tartus
22. veebruaril 2017.a