Tähtvere pargi üritus

101. aastat Tartu vabastamisest 14. jaanuaril 1919. aastal
14. jaanuaril 2020, algusega kell 14.00 toimus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures Tartu vabastamise mälestusüritus. Üritust viis läbi MTÜ Tartu Memento.
Tartu Memento esimehe Enn Tarto sõnavõtt:
„Austatud üritusest osavõtjad härrad ohvitserid, lugupeetud ametnikud, kaitseliitlased, korporandid, üliõpilaste esindajad, mementolased, kaasvõitlejad ning kaaskannatajad, lugupeetud daamid ja härrad. Vastavalt traditsioonile alustame Tartu Memento üritusi leinaseisakuga:
Me mälestame ja leiname kõiki Vabadussõjas langenuid, Tähtvere väljadel Eesti vägede võidukas lahingus langenuid, Krediitkassa keldris hukatuid, kus bolševikud tapsid 19 süüta isikut, meie keskelt lahkuvaid mementolasi ja nende sugulasi, lahkuvaid kaasvõitlejaid ja kaaskannatajaid. Meie keskelt on lahkunud aastataguse ürituse korraldaja siin Tähtvere pargis Endel Uudevald. Kaastunne tema perele ja kõikidele leinajatele.“
Monumendist vasakule poole kogunesid üliõpilasorganisatsioonide esindajad. Kohal olid EÜS Põhjala, korp! Vironia, korp! Filiae Patriae ja korp! Indla lipuvalve.
Paremal olid Enn Tarto, Tartu Memento juhatuse liikmed Jaan Haring, Tiina Margus, Ruth Lajal, Maret Väljak ning Liidia Post ja teised üritusest osavõtjad lippude ja pärgadega.
Erakordselt südamliku mälestuspalvuse viis läbi Tartu EELK Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. Mälestuspalvust jätkas preester Vadim koos saatjaga.
Vastavalt traditsioonile anti esimesena sõna Tartu linna esindusele. Lühisõnavõtuga esines ja pärja asetas Tartu abilinnapea Reno Laidre. Seejärel paluti Tartu Kaitseliitu esinema, lühisõnavõtuga esines ja pärja asetas tartu Kaitseliidu esindus. Pärja asetas ka korp! Vironia esindaja.
Tartu Memento pärja asetasid Tiina Margus, Ruth Lajal, Maret Väljak, Liidia Post ning Enn Tarto. Jaan Haring hoidis Tartu Memento lippu.
Seejärel asetasid pärjad ja küünlad teised kohalolnud.
Ürituse ametliku osa lõpetas Enn Tarto sõnavõtuga: „Ma tänan südamest kohaletulnuid. Täna on osavõtjaid eriti palju. Olen veendunud, et tänane üritus ja üritusest osavõtjad aitavad kaasa, et Eesti riik, eesti rahvas, eesti keel ja meel jäävad püsima! Aidaku meid Jumal!“

Enn Tarto
Tartu Memento esimees
Kaitseliidu auliige