Tartu Rahu 100.a.

2. veebruaril 2020. aastal möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartu rahu majas

Tervitame ja õnnitleme kõiki Tartu rahu 100. aastapäeva tähistajaid ja tunnustajaid nii Tartus, Tallinnas, kogu Eestis ja kogu maailmas! Tartu rahu on Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Tartu rahust ei tohi loobuda. Meenutaksin 1920. aasta 2. veebruaril rahulepingu allakirjutamise järel Jaan Poska öeldud sõnu: „Tänane päev on Eestile kõige tähtsam ta ajaloos 700 aasta keskel – esimest korda määrab Eesti ise oma saatuse.“
431 päeva kestnud Eestile võidukas Vabadussõda oli lõppenud. Vaherahu hakkas kehtima 3. jaanuaril 1920. aastal kell 10.30. Eesti Vabariigis tähistame seda langenute päevana. Rahulepingu kõik 20 artiklit on olulised. Meenutaksin veelkord teisest artiklist seda järgmist osa: „Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu“.
Eesti Vabariik ei tohi loobuda Tartu rahu kehtivusest ja selgitamisest, et praegune Eesti Vabariik on õigusliku järjepidevuse alusel taastatud riik. Sellisena on Eesti Vabariiki tunnistanud ÜRO, paljud maailma riigid, 1992.aastal põhiseaduse rahvahääletusel Eesti Vabariigi kodanikud, NATO ning Euroopa Liit. Eesti Vabariigi esindajad peavad taotlema, et Vene Föderatsioon tunnistaks Eesti vägivaldset okupeerimist ja annekteerimist NSV Liidu poolt 1940. aastal ning sellele järgnenud kohutavat Eesti Vabariigi kodanike represseerimist ja kompenseeriks nendele tekitatud kahjud.
Seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade! Tartu rahu on maailmarahu lahutamatu osa!

Lugupidamisega
Enn Tarto
Tartu Memento esimees
Tartus

1.veebruaril 2020.a.