Mälestus- ja leinapäev Tartus ja Tartumaal 14. juunil 2015

14. juuni 2015 on pühapäev. EELK Tartu Pauluse kirikus on jumalateenistus kella 10.00 kuni 11.45. Kell 10.00 nii Pauluse kirikus kui teistes Tartu kirikutes helisevad kellad riikliku leinapäeva puhul.

MTÜ Tartu Memento üritused

Kell 12.00 algab Tartu Memento palutud leina- ja mälestusjumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus 1941. aasta juuniküüditamise aastapäeva ning riikliku leinapäeva puhul.
Leinajumalateenistust viib läbi EELK Tartu Pauluse kiriku õpetaja piiskop Joel Luhamets.
Kell 12.45 algab Tartu Memento liikmete ja teiste mälestusjumalateenistusel viibinute leinalippudega liikumine mööda Riia tänava kõnniteed Pepleri tänaval asuva mälestusmärk „Rukkilille“ juurde (Pepleri 27), kus kell 13.00 algab mälestus- ja leinaüritus.
Ürituse eest vastutavaks isikuks saab olema Endel Uudevald. Mälestusmärgi juurde asetatakse küünlaid. Kell 13.00 lauldakse Eesti Vabariigi hümni. Seejärel esineb sissejuhatava sõnavõtuga Tartu Memento esimees Enn Tarto.
Vastavalt väljakujunenud traditsioonile saab sõna ja asetab pärja Tartu Linnavolikogu ja Tartu Linnavalitsuse esindus, siis saab sõna Tartumaa maavalitsuse esindus. Nad asetavad pärja.
Tavaliselt austavad meid oma kohalolekuga Kaitseliidu Tartu Maleva esindus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste esindus, erakondade esindused, korporatsioonide esindused. Pärast lühisõnavõtte nad asetavad leinapärjad.
Tartu Memento poolt asetavad leinapärja Enn Tarto ning juhatuse liikmed Valve Luuka ja Tiina Margus.
Seejärel kohaletulnud pärast leinapäeva lühisõnavõtte asetavad leinakimpe ja süütavad küünlaid. Tartu Memento liikmed ning üritusest osavõtnud kaasrepresseeritud suunduvad kuhugi söögikohta, et puhata, kuulata laule ja vahetada mälestusi.
Siin on lühidalt kirjas MTÜ Tartu Memento poolt korraldatavad üritused 14. juunil 2015.a.
Mementolased juba hommikupoole külastavad kalmistuid nii Tartus kui Tartumaal. Asetame pärgi ja leinaküünlaid lahkunud saatusekaaslaste haudadele.
Vastavalt väljakujunenud tavale Tartu Linnavalitsuse esindajad asetavad leinapärgi ja süütavad küünlaid mälestusmärkide juurde Tartu kalmistutel ja linnas, kus on olnud ka noorte kogunemised. Emajõe ääres Pisaratepargis küüditamiste mälestusmärgi juures toimub leinaüritus, sealt tullakse EELK Pauluse kirikusse kella 12.00-ks
Tartu mementolased osalevad vastavalt oma jõule nendel üritustel. Tavaliselt on 14. juunil leinaüritus Elvas.
Lp. proua Laine Pernik
Lähem ja täpsem info leinapäeva ürituste kohta Tartus ja Tartumaal saab olema 5. juunist, kuni 9. juunini 2015.
Aidaku meid Jumal!

Enn Tarto,
Tartu Memento esimees