Teadaanne täiendava tervise taastamise toetuse maksmise kohta

Asendamaks Seli Tervisekeskuse ravi on Kaitseministeerium ja SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond sõlminud lepingu represseeritud isikute taastusravi rahaliseks toetamiseks. Toetuse summa isiku kohta on kuni 150 eurot.
Toetuse taotlemiseks saavad Tartu Memento ühingu liikmed esitada juhatusele fondi nõukogu poolt kinnitatud vormi nr 3 (saab juhatusest iga kuu esimene kolmapäev kell 12, Riia tn 12) järgi täidetud avalduse. Lisada ravikulu tõendav dokument.
Kuludeks võivad olla spaa raviteenused, ravimid, kuuldeaparaat, prillid jms.
Dokumente võtab vastu ühingu juhatus alates maikuust käesoleval aastal kuni 1. detsembrini 2021.
Mõistlik on teha taotlus kohe kui kuludokument olemas, et võimalikke apse oleks aega kõrvaldada.

Juhatus