Teade

Kolmapäeval 15.aprillil kl 12 on mementolased oodatud Riia 12 ,
vaatame filmi 25. märtsi üritustest
ja käsitööringi ettevõtmistest.

Pakutakse taime teed

Tartu Memento juhatus