Mittetulundusühing Tartu Memento 2014. a majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ Tartu Memento poolt 2014.a korraldatud põhiüritused:

• 14. jaanuar- 1919.a Tartu Vabastamise tähistamine Tartus Tähtvere pargis Vabadussõja monumendi juures
• 25. märts- 1949. a märtsiküüditamise mälestusjumalateenistus Tartu Pauluse kirikus ja mälestusmiiting Pepleri tn pargis mälestusmärk „Rukkilill“ juures
• 26. aprill- MTÜ Tartu Memento üldkoosolek TÜ konverentsikeskuses Struve tn 1
• 14. juuni- 1941. a juuniküüditamise mälestusjumalateenistus ja miiting mälestusmärk „Rukkilill“ juures ning 14. juunil EV Presidendi juures Kadriorus
• 8. juuli- 1941. a 8. ja 9. juulil Tartu vanglas toimunud massimõrva ohvrite mälestusjumalateenistus Tartu Pauluse kalmistul ja pärgade panek vangla asukohas Antoniuse õuel
• 16. juulil 2014 ekskursioon Põhja-Tartumaale ja Jõgevamaale
• 23. august- osalemine Viljandimaal Pilistveres toimunud vabariiklikul kommunismi ja natsismiohvrite mälestuspäeval
• 22. september- osalemine Tallinnas Vabaduse väljakul vastupanuvõitlejate päeval
• 13. detsember- Ühingu traditsiooniline jõulukonverents/üldkoosolek Tartus Struve tn 1

Muud üritused:
• toimus kokku 13 juhatuse korralist koosolekut
• toimus kokku 8 liikmete klubilist kohtumist

Enn Tarto
MTÜ Tartu Memento esimees