Vastupanuvõitluse päev

Austatud Eesti Memento Liidu 17 liikmesorganisatsiooni esindajad, mementolased, lugupeetud daamid ja härrad!

Tervitused ja õnnitlused 22. septembril 2016. aastal aset leidva vastupanuvõitluse päeva puhul!

“Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta,” Juhan Liiv (Alatskivil). Me ei tohi unustada, et 22. septembril 1944 lehvis Pika Hermanni tornis sinimustvalge lipp.1944. aasta 22. septembri keskpäevaks vallutas Punaarmee Tallinna ja Pika Hermanni tornist võeti maha Eesti Vabariigi lipp, mitte Saksa riigilipp. Uus okupant NSV Liit heiskas torni oma lipu – punalipu.
Kaastunne kõigile vastupanuliikumises hukkunutele. Me mäletame ja mälestame Eesti eest võidelnud ja okupatsioonide ajal kannatanud ja hukkunud inimesi.
Tartu Memento austus ja lugupidamine kõigile vastupanuvõitluse päeva puhul!
Aidaku Jumal Eesti riigil ja rahval püsima jääda!
Sügava lugupidamisega
Enn Tarto
Tartu Memento esimees
Eesti Kaitseliidu auliige