Moskva 2016.aastal avatava poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuse jäädvustamise memoriaalist

(Teadmiseks ja eeskuju võtmiseks.)

Venemaa  president Vladimir Putin teatas Moskvas, Presidendi inimõiguste küsimuste nõukogu koosolekul 01. oktoobril 2015, et ettevalmistustööd memoriaali rajamiseks on lõpetatud. Memoriaal püstitatakse Zahharovi prospekti ja Sadovoje ringtee ristumise kohale, ringtee siseküljele. Putin luges sümboolseks asjaolu, et memoriaal rajatakse mitte ainult riiklike vahenditega, vaid ka rahva annetuste arvel. Muuseumi sihtotstarbeliste annetuste kontol oli oktoobri alguses 221000 rubla. Mälestusmärgi projektide konkursi  juhtasutuseks  oli GULAG’i ajaloo muuseum. Vaadati läbi konkursile saadetud  336  projekti. Võitjaks osutus skulptor Georgi Franguljani projekt “Leinamüür” (Stena skorbi). Meedias avaldati konkursi võidutöö ja veel 9 projekti, mis  võeti konkursi läbiviijate käsutusse. Konkursi kolme esikoha projektide “Leinamüür”, “Prisma” ja “Puruksrebitud saatused” autorid said rahalise preemia 350000 rubla igale projektile. Preemiast olulisemaks loetakse soovitust konkursi projektide  realiseerimiseks  Venemaa teistes linnades.

Moskvasse ja mujale Venemaale memoriaalide, monumentide, mälestusmärkide, matmiskohtade uurimistööde ja kasvatustöö programmide aluskivideks on: Vene Föderatsiooni valitsuse ja president Vladimir Putini “Presidendi nõukogu inimõiguste küsimustes”  (venekeelne lühend SPTs;  nõukogu töötab regulaarselt juba paar aastat), “Riikliku poliitika kontseptsioon poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuse jäädvustamiseks” (mahuga ligi 30 lk, kinnitatud peaminister D. Medvedjevi poolt 18.08.2014) ja “Föderaalne sihtprogramm” (FTsP). Sihtprogramm on ette nähtud ülalnimetatud kontseptsiooni realiseerimiseks. Sihtprogrammiga kavandatud ettevõtmiste rahastamine on muutunud riigieelarve jaoks kohustuslikuks. Sihtprogrammiga kavandatud ettevõtmisteks ajavahemikus 2015-2019 on: memoriaalid ja monumendid Moskvas ning väljaspool Moskvat; arheoloogilised ja muud teaduslikud uurimistööd ohvrite massilise ulatusega matmispaikade leidmiseks ja tähistamiseks;  haridus- ja kasvatustöö programmide väljatöötamine. Sihtprogrammi üheks ettevõtmiseks, üheks fragmendiks, mida juba realiseeritakse, on konkursi võidutöö “Leinamüür” rajamine Moskvasse.

 

 

Konkursi võidutöö, skulptor Georgi Franguljani töö “Leinamüür” (gabariidid  6 m kõrge ja 35 m pikk)  on kujundatud  kõrgusse pürgivate inimkujude reljeefidega müüri mõlemal küljel.  Memoriaali juurde kuuluvad “nutvad” kivid, milledel niriseb vesi. Maa-alusel korrusel paiknevad memoriaali-saalid. Leinamüüril kujutatud   tohutu hulk inimkujude reljeefe on pühendatud hukkunutele.   Müüri läbivate inimsilueti kujulised avad on pühendatud ellujäänutele ja “nutvad” kivid leinajatele. Seega on  leinamüür pühendatud hukkunutele, ellujäänutele ja leinajatele.

Julia Borisova poolt konkursile esitatud  projekti kontseptsiooni kohaselt tähistatatakse enam kui sajal  kõrgel sambal iga represseeritu perekonnanimi. Need sambad on kavandatud Venemaa maa-kaardile, mis on nelinurkse müüriga piiratud maa-alal. Müüril on aasta-arvud 1930-1956. Vladislav Surini poolt esitatud projektil sümboliseerib taevasse pürgivate tulpade väli,  otsekui küünalde väli,  loendamatut hulka represseerituid. Need on vaid mõned sõnad paari projekti iseloomustamiseks.

GULAG’i  ajaloo muuseumi direktori Roman Romanovi sõnade kohaselt on vaja luua muuseumikeskused. Samuti on vaja korrastada vastastikku toimivate suhete võrk niisuguste niisuguste institutsioonide vahel, kus selle teemaga   meie maal tegeletakse.

Allikmaterjalid (saadud tänu Marju Toomi vihjetele):

  1. http://mirtv/news/society/13318184 (01.10.2015).
  2. Ajakiri Meduza, 23.09.2015.
  3. http://www.kommersant.ru/doc/2806549 (10.09.2015, Viktor Hamrajev).
  4. Rossiiskoje Informatsionnoje Agenstvo “Novosti”.

Leo Õispuu