Tartu Memento liikmetel on võimalus saada juriidilist abi tasuta,
iga kuu 3 neljapäeval, Tartu Rahu 8 tuba 1 (Puuetega Koda),
vajalik eel registreerimine

Tartu Memento juhatus