Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

PUHKAMISE VÕIMALUS SELIS 2017.a.

Alates01.08.2016.a. võetakse vastu avaldusi puhkamiseks
Seli Tervise keskuses 2017.a.
Vabas vormis avaldus
koopia represseritu tunnistusest
avaldusel märkida soovitav aeg (kuu)

Seli Tervisekeskus
Postiaadress: Seli küla, Rapla vald
79604 Rapla maakond
Kontaktelefonid: Sekretär: 48 92 576
Valveõde: 48 37 214
Faks: 48 92 580
E-post: selitervisekeskus@hot.ee

Tartu Memento juhatus