PUHKAMISE VÕIMALUS SELIS 2017.a.

Alates01.08.2016.a. võetakse vastu avaldusi puhkamiseks
Seli Tervise keskuses 2017.a.
Vabas vormis avaldus
koopia represseritu tunnistusest
avaldusel märkida soovitav aeg (kuu)

Seli Tervisekeskus
Postiaadress: Seli küla, Rapla vald
79604 Rapla maakond
Kontaktelefonid: Sekretär: 48 92 576
Valveõde: 48 37 214
Faks: 48 92 580
E-post: selitervisekeskus@hot.ee

Tartu Memento juhatus