Üldkoosolek 15.04.23

Tähelepanu!

Ootame kõiki Tartu Memento liikmeid üldkoosolekule 15. aprillil kell 12 -14 Kuperjanovi
16 (korporatsioon Ugala maja, II korruse saal).

Päevakord:

  1. 2022 aasta aruanne ja aruande kinnitamine
  2. Liikmemaksud
  3. 2023 aasta plaan
  4. Suvine ekskursioon

Juhatus