Riikliku tähtpäeva, 22. septembri vastupanuvõitluse päeva tähistamisest Tartus 2015. aastal

Tartu Memento Teataja

Septembrikuu 2015

Riikliku tähtpäeva, 22. septembri Vastupanuvõitluse päeva tähistamisest Tartus 2015. aastal

 

  1. septembril 1944. aastal nimetas peaminister Eesti Vabariigi Presidendi ülesannetes Jüri Uluots Tallinnas ametisse Eesti Vabariigi valitsuse, mida juhtis peaministri asetäitjana Otto Tief.

Vastupanuvõitluse päeva tähistamist arutati 16. septembril toimunud Tartu Memento koosolekul Tartus. Seda küsimust arutati 18. septembril toimunud Eesti Memento Liidu juhatuse koosolekul Tallinnas.

  1. septembril 2015 toimus Tartus KGB kongide muuseumis Tarmo Vahteri raamatu „Karuks istus vangitornis…“ esitlus. Toimus ka arutelu Vastupanuvõitluse päeva teemal.
  2. septembril 2015 EELK Peetri koguduse jumalateenistusel käsitleti palvuse ajal Vastupanuvõitluse päeva. Avaldati kaastunnet kõigile vastupanuliikumises hukkunutele ja kõigile leinajatele. Tunnustati vastupanuliikujaid. Paluti Jumala abi, et mineviku õudused ei korduks.

Eesti Memento Liidu juhatuse volitusel Enn Tarto saatis tervitused ja õnnitlused vastupanuliikumise päeva puhul kõikidele Memento Liidu 17 liikmesorganisatsioonile. Tartus saadeti tervitused ja õnnitlused härra Vladimir Šokmanile, Tartu Linnavolikogu esimehele, härra Urmas Klaasile, Tartu Linnapeale, härra Reno Laidrele, Tartumaa maavanemale, härra Kalle Köhlerile, Kaitseliidu Tartu maleva pealikule, härra kolonel Martin Heremile, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemale ning härra Enno Uibole.

Tervituse tekst oli järgmine.

Tervitused ja õnnitlused 22. septembril 2015. aastal toimuva vastupanuvõitluse päeva puhul.

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Juhan Liiv, Alatskivi.

 

Me ei tohi unustada, et 22. septembril 1944 lehvis Pika Hermani tornis sinimustvalge lipp. Lipu võtsid maha NSV Liidu okupandid ning heiskasid sinna punalipu.

Meie kaastunne kõigile vastupanuliikumises hukkunutele. Me mäletame ja mälestame Eesti eest võidelnud inimesi.

Aidaku meid Jumal!

 

Eesti Memento Liidu juhatuse volitusel Enn Tarto,

Tartu Memento esimees,

Eesti Kaitseliidu auliige.

 

  1. septembril 2015 Enn Tarto, Tartu Memento esimees ja tegevesimees Endel Uudevald ning muuseumi kuraator Indrek Hallik kohtusid muuseumis KGB kongid (Riia tn. 15) ja arutasid Vastupanuvõitlusepäeva tähistamist Tartus. Ühiselt leiti, et Vastupanuvõitluse päeva tuleks tähistada kogu Eestis. Arutati ka muuseumi rolli. KGB kongide muuseum asub Riia mäel nn Hallis majas, kus lühiajaliselt asus kinnipidamiskoht Saksa okupatsiooni ajal ja kus 1940.-50. aastatel asus NKVD/KGB eeluurimisvangla kuni (kuni aastani 1954).

Muuseumi materjalid annavad ülevaate Eesti sõjajärgsest vabadusvõitlusest ning NSV Liidu võimude ja nende käsilaste kuritegudest.

Muuseumis toimunud kokkusaamise järel Enn Tarto ja Endel Uudevald viisid Tartu Memento poolt mälestus- ja leinapärja Emajõe äärde taastatud Vabadussõja (1918-1920) monumendi jalamile.

Mõned Tartu Memento liikmed sõitsid Tallinnasse, et osaleda vastupanuvõitluse päeva sündmustes Tallinnas. Osa Tartu Memento liikmeid sõitsid Paidesse, et osaleda Paides toimunud väärikatel üritustel.

Paljud Tartu vastupanuliikujate sugulased ja järeltulijad käisid juba pühapäeval ja 22.septembril kalmistutel küünlaid ja mälestuspärgi viimas. Paljud olid kodudes, rääkisid minevikust, võtsid vastu   telefonikõnesid ja helistasid ise.

 

Tartu Memento austus ja lugupidamine kõigile Vastupanuvõitluse päeva puhul!

029

 

030

 

Aidaku Jumal Eesti riigil ja rahval püsima jääda!

Sügava lugupidamisega,

Enn Tarto

 

Tartus, 24. septembril 2015. Aastal