Kokkuvõte 2016. aasta tööst

Vastavalt MTÜ Tartu Memento 19. detsembril 2015 toimunud jõulukonverentsi ja Tartu Memento juhatuse otsustele toimusid Tartu Memento korraldatud üritused Tartus ja meie inimeste osavõtt nii Tartu kui üleriigilistest üritustest.

14. jaanuaril 2016 toimus Tartu vabastamise (1919) tähistamine Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures. Ürituse korraldajaks oli Tartu Memento. Paljude üritustest osavõtjate hulgas esines ka Tartu linnapea hr Urmas Klaas.

2. veebruar 2016 osalesime paljudel Tartu rahulepingu 96. aastapäeva tähistamise üritustel Tartus. Vanemuise 35 toimunud kõnekoosolekul rõhutas Tartu Memento esimees Enn Tarto oma kõnes:”Tartu rahu on Eesti riigi sünnitunnistus. Tartu rahust ei tohi loobuda. Ilma võiduta Vabadussõjas ja Tartu rahu sõlmimiseta me siin praegu ei seisaks.”

24. veebruar 2016 osalesid Tartu Memento inimesed Toomemäel Tähetorni ja Kalevipoja mälestusmärgi juures toimunud Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamise üritustel. Enn Tarto ja Piret Tarto osalesid 24. veebruaril 2016 Vabariigi Presidendi kutsel Estonia teatri-ja kontserdimajas Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamisel.

25. märts – suur reede, küüditamisohvrite mälestuspäev, paastumaarjapäev

1949. aasta märtsiküüditamise 67. aastapäeva eraldi leinajumalateenistus algas Tartu Pauluse kirikus kell 12.00. Väga südamliku leinajumalateenistuse viis läbi EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja piiskop Joel Luhamets. Üritus jätkus kell 13.00 mälestusmärk Rukkilill (Pepleri 27) juures. Kell 13.00 lauldi Eesti Vabariigi hümni, mälestuspärgi asetasid Tartu linnavolikogu esimees Vladimir Šokman, Tartu maavanem Reno Laidre, KVÜÕA ülem kolonel Martin Herem, kaitseliitlased ning Tartu Memento poolt Tiina Margus ja Eha Kaljuvee. Enn Tarto rõhutas veelkord, et märtsiküüditamine on aegumatu inimsusevastane kuritegu, mille käigus üle 20 000 inimese küüditati Venemaale. Tartu mementolastele sõbralik koor Vanad Viisid laulis neli laulu 1949. aasta küüditamise mälestuseks.

Tartu Memento esimees teatas, et vastavalt väljakujunenud traditsioonile mälestatakse ka 1944. aasta 27. ja 28. märtsil punavägede poolt läbiviidud Tartu pommitamises hukkunuid.

25. märtsi õhtul toimus Tartus Raekoja platsil kalmuküünalde süütamine.

16. aprillil 2016 toimus MTÜ Tartu Memento liikmete üldkoosolek Tartus Struve 1 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

14. juuni 2016 – riiklik leinapäev

1941. aastal küüditatud sõitsid bussiga Tallinnasse Eesti Vabariigi Presidendi hr Ilvese ja proua Ieva Ilvese vastuvõtule Presidendi Roosiaias.

Enn ja Piret Tarto loobusid kutsest Tallinna sõita ja korraldasid leinapäeva ürituse Tartus. Emajõe ääres Pisarate pargis küüditatute mälestusmärgi juures toimus mälestusteenistus. Kell 12.00 algas 1941. aasta juuniküüditamise 75. aastapäeva mälestusjumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus. Teenis õpetaja Kristjan Luhamets. Mälestusmiiting jätkus mälestusmärk Rukkilill juures. Kinos Ekraan toimus Läti filmi Soviet Story näitamine.

23. juuni 2016 – võidupüha

Kaitseliidu Tartu malev korraldas Tartumaa maakaitsepäeva Tähtvere vallas Ilmatsalus algusega kell 12.00. Osavõtt mementolastele vaba. Õhtul kell 20.00 – 01.00 Tartu linna jaaniõhtu Raadi pargis.

24. juuni 2016 – jaanipäev. Iga mementolane tähistas jaanipäeva kodus oma pere juures või koos sugulaste ja tuttavatega.

8. juuli 2016

8. ja 9. juulil 1941. aastal Tartu vanglas toimunud massimõrva ohvrite mälestusüritus toimus Tartu Pauluse kalmistul Tartu vanglas mõrvatute mälestussamba juures. Juba kell 9.30 oli eetris Pereraadio saade leinaüritusest. Küsimustele vastas Enn Tarto. Kell 12.00 algas leinaüritus Pauluse kalmistul. Teatavasti hukati 8. ja 9. juulil 1941 Tartu vanglas 193 süüta inimest. See on aegumatu inimsusevastane kuritegu. Leinaüritust juhatas Tartu Memento esimees Enn Tarto, leinalippudega olid kohal Tartu memento juhatuse liikmed Jaan Haring ja Endel Uudevald. Kohal oli Tartu linnavalitsuse, Tartu maavalitsuse ja Kaitseliidu Tartu maleva esindus, üliõpilased, paljud mementolased ja O. Lutsu majamuuseumi esindus. Kell 14.00 jätkus leinatalitus Antoniuse õues. Kell 14.00 algas O. Lutsu majamuuseumis raimlalase Jüri Parijõe mälestustund.

23. august 2016 – kommunismi-ja natsismiohvrite mälestuspäev

Tartust sõitis buss Viljandimaale Pilistverre kivikangru juurde, kuhu tulid mementolased üle terve Eesti. Teenis EELK õpetaja Herman Kalmus. Ühiselt osaleti kommunismi-ja natsismiohvrite mälestuspäeva tähistamisel.

22. september 2016 – vastupanuvõitluse päev

12. sept 2016 saatis Tartu Memento esimees Eesti Memento Liidu 17 liikmesorganisatsioonile tervitused ja õnnitlused vastupanuvõitluse päeva puhul. 18. septembril andis ka EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja pastor Ants Tooming jutluse ajal edasi tervitused vastupanuvõitluse päeva puhul.

EML liikmesorganisatsioonide hulgast saime vastuse Läänemaalt härra Arnold Aljastelt, kellele saatsime õnnitlused ja tervitused vastupanuvõitluse päeva puhul. Tartu Memento juhatuse liige Jaan Haring osales Vabadusristi kavaleri Julius Kendra mälestuskivi avamisel Vastseliina kalmistul. Tartus viisid 22. septembril Tartu Memento esimees Enn Tarto ja juhatuse liige Endel Uudevald mälestuspärja Emajõe ääres asuva Vabadussõja monumendi jalamile.

Tartu Memento korraldas iga kuu esimesel kolmapäeval algusega kell 12.00 MTÜ Tartu Memento juhatuse koosoleku Riia 12. Kui välja arvata mõned suvekuud, on iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell 12 toimunud Tartu memento liikmete kohtumised Riia 12 Tartu Kaitseliidu õppeklassis. 2016. aastal on MTÜ Tartu Memento juhatus pidanud kümme juhatuse koosolekut. Tartu Memento juhatuse liikmed on osalenud Eesti Memento Liidu koosolekutel Tallinnas ning teinud koostööd EML Bürooga Tallinnas Endla 4 ning esitanud andmeid pr Laine Pernikule. Aasta jooksul on toimunud Tartu Memento liikmetele kaks õppereisi Eestis ja juhatuse liikmetele õppereis Ahvenamaale Soomes.

Kõiki üritusi, kus Tartu Memento inimesed on osalenud, ei jõua pikemalt välja tuua. Üritused toimusid veel 30. juulil Sinimägedes, 29. septembril Eesti Rahva Muuseumi avamisel Raadil, 1. oktoobril Tallinnas Okupatsioonide muuseumis Ungari ülestõusu 60. aastapäeval, kus Ungari Instituudi poolt korraldatud konverentsil esines Enn Tarto ettekandega Eesti Noorte Malevast.

Oleme avaldanud meie tegemisi Tartu Memento Teatajas, teeme kaastöid EMLi Teatajale, õnnitleme meie liikmeid nii meie üritustel kui EMLi Teatajas.

Tartu Memento liikmeid ja nende sugulasi lahkub pidevalt meie keskelt. Tartu Memento juhatus on teinud omalt poolt kõik, et avaldada kaastunnet lahkunute sugulastele ja leinajatele.

Tänan Tartu Memento juhatuse liikmeid prouasid Tiina Margust ja Maie Esperki, härrasid Endel Uudevaldi ja Jaan Haringut, revisjonikomisjoni liikmeid, lauljaid, küünalde süütajaid, vaimulikke, Tartu linnavalitsuse liikmeid, Tartu kaitseliitlasi ja kõiki teisi, kes on meid aidanud.

Sügava lugupidamisega

Enn Tarto

Tartu Memento esimees

Tartus, 19. oktoobril 2016