Mälestusüritus Ropka -Tamme kalmistul

8. juulil 2020.a. möödus 79 aastat päevast, milllal Eesti okkupeerinud NSV Liidu võimuesindajad sooritasid inimsusevastase kuriteo mõrvates Tartu
vanglas 193 Eesti Vabariigi kodanikku. Enamik mõrvatutest olid erinevate ametite esindajad. Tuntumad ohvrid olid Jüri Parijõgi (eesti noorsookirjanik ja pedagoog, Tartu Õpetajate Seminari direktor), August Usai (Petseri gümnaasiumi direktor ja V Riigikogu liige), Aksel-Erich Vooremaa (Tartu Maarja koguduse õpetaja, Tartu praostkonna abipraost ja E.E.L.K. Tartu hooldusnõukogu liige).
Tolle aja sündmused, mõrvatute nimed ja ka kuriteo toimepanijad on internetis avalikustatud. Ajapikku õnnestus 150 tapetut tuvastada.
Meil on kohustus mäletada ja anda teadmine edasi järgnevatele põlvkondadele Eesti riigi ja rahva püsima jäämise nimel. Mälestame mõrvaohvriks langenud kaasmaalasi lootuses, et sellised koledad sündmused enam kunagi ei kordu. Täname kõiki, kes osalesid hukatute mälestuse austamise üritusel. Täname Maarja koguduse õpetajat Timo Švedkot südamliku mälestusteenistuse eest. Täname Hando Kruuvi ja Tõnu Ojamaad enda ja oma lähedaste mälestuste jagamise eest.

Tartu Memento juhatus.