Täiendavast ravitoetusest.

Ootame eeltäidetud täiendava ravitoetuse avaldusi.
Tartu Memento juhatus võtab vastu eeltäidetud taotluse vorm nr 3
avaldusi. 19. augustil (Riia 12, kell 12-13), 23. augustil Pilistverre sõidul
ja 2. septembril (Riia 12, kell 12- 14). Hiljem lisatakse avaldustele
teenuste tasumise arved, maksedokumendid jne (kui ei ole estatud
koos avaldusega). Tartu Memento juhatus edastab need 1. oktoobriks EM Liidule.

Tartu Memento juhatus.
5500621